Cennik

Porady prawne

Koszt porady prawnej dla Klienta indywidualnego uzależniony jest od  rodzaju sprawy oraz poświęconego czasu. W sytuacji, gdyby Klient zdecydował się powierzyć mi dalsze prowadzenie jego sprawy, np. na drodze sądowej, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną.

Opiniowanie i sporządzenie umów

Koszt sporządzenia lub opiniowania umowy zależy od stopnia jej skomplikowania, stopnia szczegółowości dokumentu oraz terminu wykonania prac.

Pisma procesowe

Koszt sporządzenia pisma procesowego, np. pozwu, apelacji, wniosku czy wezwania zależy od stopnia skomplikowania zagadnienia oraz terminu, w którym pismo ma zostać przygotowane. Informację o stawce wynagrodzenia można uzyskać drogą telefoniczną lub po przesłaniu zapytania e-mailem.

Sprawy Sądowe

Koszt prowadzenia sprawy sądowej (np. karnej, rozwodowej, alimentacyjnej, spadkowej czy cywilnej) jest za każdym razem ustalany indywidualnie i zależy od charakteru sprawy, jej złożoności oraz pracochłonności.

Z uwagi na różnorodność spraw i konieczność poznania stanu faktycznego sprawy, proszę o kontakt drogą telefoniczną lub przez e-mail z możliwie dokładnym opisem sprawy.

Sprawy o zapłatę

W typowych sprawach pozwu o zapłatę podstawą obliczenia wynagrodzenia mogą być obowiązujące minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu. Kwoty te są jednocześnie kwotami zasądzanymi stronom sporu jako zwrot kosztów procesu (w sytuacji, gdy taki zwrot jest należny):

  • do 500 zł – 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł;
  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł;
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
  • powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł;
  • powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł;
  • powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.

Negocjacje

Koszt udziału w negocjacjach uzależniony jest od typu sprawy oraz poświęconego czasu. Może być rozliczany według stawki godzinowej lub ryczałtowo, za całość obsługi.